Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  normaninis šalmas

Atviro vidurmažių kūginio šalmo tipas. Paprastai prie šalmo būdavo tvirtinamas antnosis, galėjo būti su apsauginiu kaklo tinklu arba be jo. Buvo plačiai paplitęs Europoje nuo X a. iki XIV amžiaus.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 2011 11 30.

Šalutiniai terminai

šalmas su antnosiu lietuvių kalba

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 2011 11 30.