Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  įklija

Leidinyje tarp spaudos lankų įklijuotas vienas ar keli teksto ar iliustracijų atspaudai. Gali būti išspausdinta kitokiu negu visa knyga formatu, kitokiame popieriuje, skirtingu būdu. Įklija neįeina į bendrą leidinio puslapių numeraciją.

Termino šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/71480/ (žiūrėta 2012 05 29).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7, p. 757.

Šalutiniai terminai

įdėtinis lapas

Knygotyra. Enciklopedinis žodynas, Vilnius: Alma littera, 1997, p. 127.