Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  šaldytuvas

Aparatas šaldomiems maisto produktams laikyti ir šaldyti namuose, parduotuvėse, restoranuose ir kitur. Turi spintą ir atskirai įrengtą šaldymo agregatą.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 03 07).

Termino atitikmuo užsienio kalba

refrigerator anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=refrigerator&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300215748 (žiūrėta 2012 03 14).