Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  NT kortelė

Kompanijos „C-Map“atminties kortelė, naudojama elektroniniuose navigaciniuose žemėlapiuose.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Wikipedia, The Free Encyclopedia,http://en.wikipedia.org/wiki/NT_Card (žiūrėta 2011 09 02).

Šalutiniai terminai

NT Card lietuvių kalba