Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  šachmatų komplektas

Šachmatų žaidimo komplektas, sudarytas iš lentos ir figūrų.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=pair&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300216608 (žiūrėta 2011 03 14).

Šalutiniai terminai

šachmatai

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/word/%C5%A1achmatai/ (žiūrėta 2013 04 13).

Termino atitikmuo užsienio kalba

chess set anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=pair&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300216608 (žiūrėta 2011 03 14).