Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  puodynė

Molinis indas skysčiams laikyti. Darytos tiesiomis ar kiek išgaubtomis sienelėmis, įvairių proporcijų ir dydžių, kartais su ąsele ar dviem. Dažniausiai nedekoruotos arba kukliai dekoruotos.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Ūdraitė I.,Lietuvių liaudies keramika: XIX a. vidurys–XX a. pirma pusė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006, p. 29.

Šalutiniai terminai

palivonas lietuvių kalba

Lietuvių etnografijos bruožai, red. A. Vyšniauskaitė, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1964, p. 409.

Termino atitikmuo užsienio kalba

earthenware jar; earthenware pot anglų kalba