Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Šakupio Samanynė 

Panevėžio r. sav.