Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ietis (atributas)

Arkangelo Mykolo, šventųjų Judo tado, Jurgio, Liongino, Tomo atributas.