Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  iff

Electronic Artskompanijos sukurtas universalus garso formatas. Šio formato bylose kaupiami vaizdo, teksto, garso duomenys. Naudojamas duomenimis tarp skirtingų tipų programų ir platformų keistis. Palaikomas daugelio programų ir naudojamas kaip pagrindas kitiems skaitmeninių bylų formatams, pavyzdžiui, AIFF.

Termino šaltinis (-iai):

Centrinis skaitmeninių bylų plėtinių registras „FileInfo.com“, http://www.fileinfo.com/extension/iff (žiūrėta 2010-06-15).