Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  P. Gasiūno kolekcija (Mažosios Lietuvos istorijos muziejus)

P. Gasiūnas padovanojo Rokiškio krašto ir Šiaulių „Aušros“ muziejams visą savo kolekciją (45 tūkst. vnt.). Tarp dovanotų Rokiškio muziejaus spaudinių buvo 36 dokumentų bylos, susijusios su Klaipėdos kraštu. Dalis šių dokumentų bylų ir papildė Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus dokumentų rinkinį. Fonduose yra 400 vnt. P. Gasiūno antspaudu pažymėtų eksponatų.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, http://www.mlimuziejus.lt/lt/dokument-rinkinys.php?Itemid=152 (žiūrėta 2011 12 08).