Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Forbeko kolekcija (Mažosios Lietuvos istorijos muziejus)

Kolekcijoje – apie 2000 dokumentų, fotonuotraukų, pašto ženklų, laiškų ir kitų eksponatų, svarbių XIX a. pab.–XX a. pr. Klaipėdos miesto ir krašto istorijai.

Termino šaltinis (-iai):

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, http://www.mlimuziejus.lt/lt/bendra-ap-valga.php?Itemid=150 (žiūrėta 2011 12 12).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, http://www.mlimuziejus.lt/lt/bendra-ap-valga.php?Itemid=150 (žiūrėta 2011 12 12).