Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  P. Motiekaičio modelių kolekcija (Lietuvos aviacijos muziejus)

P. Motiekaičio modelių kolekcija. Saugoma Lietuvos aviacijos muziejuje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos aviacijos muziejus, http://www.lam.lt/lt/rinkiniai/kolekcijos.html (žiūrėta 2011 12 07).