Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  B. Pilsudskio fotografijų (1898–1905) kolekcija (Druskininkų miesto muziejus)

Kolekcijoje – B. Pilsudskio surinktos fotografijoas (1898–1905).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Druskininkų miesto muziejus, http://www.druskininkumuziejus.lt/muziejus/rinkiniai/ (žiūrėta 2011 12 13).