Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Baba

Kalnai Makedonijoje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Pasaulio vietovardžiai. Europa, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 41.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Baba anglų kalba

Pasaulio vietovardžiai. Europa, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 41.