Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

Dabartinis adresas: Lietuva, Skuodo rajono savivaldybė, Ylakiai.