Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Čenstakava

Miestas Silezijos vaivadijoje (lenk. Częstochowa).

Šalutiniai terminai

Čenstakavas lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

Częstochowa lenkų kalba