Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žabariškių k.

Palenkės vaivadijoje (lenk. Zaboryszki).

Šalutiniai terminai

Žabariškės k. lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

Zaboryszki lenkų kalba