Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jenisiejaus kalbos

Izoliuotų kalbų grupė. Kalbos vartotos Sibire, Jenisiejaus vidurupio ir žemupio baseinų regionuose. Beveik visos, išskyrus ketų kalbą, išnyko XVIII–XIX a.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 8, p. 636.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Yeniseian languages anglų kalba

Vajda, Edward J., Yeniseian peoples and languages: a history of Yeniseian studies : with an annotated bibliography and a source guide, RSurrey, England: Curzon Press, 2001, p. xvi.