Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  odos preparatas

Preparatas pagamintas iš sausai užkonservuotos gyvūno odos ir (arba) odos darinių.

Termino šaltinis (-iai):

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, 2011 01 31.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, 2011 10 28.

Termino atitikmuo užsienio kalba

skin specimen anglų kalba