Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Šakių apskr.

Šakių apskritis veikė iki 1919 m. administracinės-teritorinės reformos.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Swislocz vokiečių kalba