Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  šaknis

Augalo dalis, kuria jis įsitvirtina žemėje ir maitinasi.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvių kalbos žodynas,http://www.lkz.lt/startas.htm (žiūrėta 2010 10 28).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių kalbos žodynas, http://www.lkz.lt/startas.htm (žiūrėta 2010 10 28).

Termino atitikmuo užsienio kalba

root anglų kalba

British Museum Materials Thesaurus,http://collectionstrust.org.uk/bmmat/mathesr.htm#1661 (žiūrėta 2010 10 28).

radix lotynų kalba

Lietuvių kalbos žodynas,http://www.lkz.lt/startas.htm (žiūrėta 2010 10 28).