Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  šaka

Medžio kamieno išauga, jos šakoto stiebo atskira sudedamoji dalis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://www.lrs.lt/pls/tb/tb.search (žiūrėta 2011 11 02).

Termino atitikmuo užsienio kalba

branch anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://www.lrs.lt/pls/tb/tb.search (žiūrėta 2011 11 02).