Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  įmovinis kirvis

Kertamasis darbo įrankis, vietoje penties turintis cilindro pavidalo įmovą. Įmoviniai kirviai Lietuvos teritorijoje naudoti nuo I a. Ypač gausiai randami I tūkstantmečio pirmoje pusėje ir viduryje Vakarų bei Vidurio Lietuvos laidojimo paminkluose. Naudoti iki vėlyvojo geležies amžiaus, kada juos pakeitė plačiaašmeniai pentiniai kirviai.

Termino šaltinis (-iai):

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/ (žiūrėta 2010 04 29).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=913 (žiūrėta 2010 05 25).

Termino atitikmuo užsienio kalba

socketed axe anglų kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=913 (žiūrėta 2010 05 25).

втульчатый топор rusų kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=913 (žiūrėta 2010 05 25).