Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  šagrenė

Tam tikru būdu apdorota gyvulių (avių, ožkų, arklių, asilų) oda. Raštas imituoja ožkos odos faktūrą. Minkšta, grūdėto paviršiaus, dažyta. Vartojama galanterijoje, knygų viršeliams.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 406.

Termino atitikmuo užsienio kalba

shagreen anglų kalba

Art & Architecture Thesaurus Online,http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=leather&logic=AND&note=&subjectid=300192656 (žiūrėta 2011 07 22).