Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  tabernakulis

Puošni nedidelės spintelės, koplytėlės ar bokštelio pavidalo Ostijos ir komunikantų saugykla su užrakinamomis durelėmis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 415.

Termino atitikmuo užsienio kalba

tabernacle anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=tabernacle&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300207778 (žiūrėta 2011 01 13).