Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  idiofonas

Saviskambis muzikos instrumentas, kai garsus sukelia virpanti instrumento medžiaga (virpa visas instrumentas arba tik jo dalis). Pagal garso susidarymą yra keletas idiofonų tipų

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 2, p. 10.