Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  žvirgždas

Nuosėdinė uoliena, kurią sudaro suapvalintos kietųjų mineralų dalelės nuo 2 mm iki 6 cm.

Termino šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2011 06 27).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Laisvoji enciklopedija Vikipedia, http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDvirg%C5%BEdas (žiūrėta 2011 06 27).