Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  vulkaniniai pelenai

Vulkano išsiveržimo metu į atmosferą išmestos smulkios uolienų nuolaužos.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 422.

Termino atitikmuo užsienio kalba

volcanic ash anglų kalba

British Museum Materials Thesaurus, http://www.collectionstrust.org.uk/bmmat/mathesv.htm#2016 (žiūrėta 2011 06 23).