Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ietisvaidis

Paprasčiausia įranga ietims svaidyti. Ietisvaidį sudarė 5−12 cm pločio ir 30−150 cm ilgio lentelės su grioveliu iečiai ir atrama kotui. Vėliau ietisvaidis buvo stulpas su išpjova iečiai ir ieties svaidymo mechanizmui. Šaudoma buvo taikliai ir stipriai, tačiau nuo šūvio iki kito šūvio praeidavo daug laiko. Išrastas paleolito laikotarpiu. Viduramžiais buvo naudojamas Vakarų ir Vidurio Europoje, dažniausiai per tvirtovių apsiaustį.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 193, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2010 05 31).

Termino atitikmuo užsienio kalba

spear–thrower anglų kalba

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 193, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2010 05 31).

копьеметалка rusų kalba

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 193, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2010 05 31).