Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Nabis

XIX a. pab.–XX a. pr. Paryžiaus dailininkų grupuotė. Susijusi su art nouveau daile ir simbolizmo judėjimu. 1888 m. grupuotę subūrė Paulis Sérusier, priklausė dailininkai M. Denis, P. Bonard'as, É. Vuillard'as, kt. Tapė freskas, paveikslus, kūrė plakatus, apipavidalino knygas, sukūrė scenografijos, vitražų, gobelenų, baldų, buities reikmenų projektų, bažnytinės dailės kūrinių. Kūriniai spalvingi, dekoratyvūs, ornamentiški, stilizuoti, harmoningo kolorito.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 284.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Nabis anglų kalba

Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/401282/Nabis# (žiūrėta 2011 01 10).