Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rytų grupė (germanų šaka)

Indoeuropiečių šeimos germanų šakos kalbų grupė. Šios grupės kalbos yra išnykusios.

Termino šaltinis (-iai):

Kavaliauskas V., Pasaulio kalbos, Vilnius: Petro ofsetas, 2002, p. 8.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kavaliauskas V., Pasaulio kalbos, Vilnius: Petro ofsetas, 2002, p. 8.

Termino atitikmuo užsienio kalba

East Germanic languages anglų kalba

International Encyclopedia of Linguistics, ed. William J. Frawley, Oxford University Press, 2nd edition, 2003, v. 2, p. 84.