Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kolonijinis stilius

Terminu apibrėžiamos įvairių stilių pakraipos, būdingos XVII–XVIII a. Šiaurės Amerikos architektūrai ir taikomajai dailei. Tęsė Ameriką kolonizavusių Europos tautų tradicijas. Reikšmingiausia buvo anglų plastinio meno įtaka (nuo ankstyvojo renesanso iki klasicizmo ir baroko).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 209.

Termino atitikmuo užsienio kalba

American Colonial style; Colonial North American style; Early American style anglų kalba
colonial américain prancūzų kalba
Colonial americano ispanų kalba