Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  naujieji amžiai

Visuomenės raidos periodas, kuris prasidėjo XV a. pab.–XVI a. pr. ir tęsėsi iki Prancūzijos revoliucijos.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, t. 16, p. 115.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Early Modern Times anglų kalba

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_history (žiūrėta 2011 09 05).