Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  devocinis medalėlis

Nedidelis medalionas su religinio turinio ar memorialinio pobūdžio atvaizdais ir įrašais, nešiojamas kaip amuletas.

Termino šaltinis (-iai):

Dailės kūrinių pavadinimų klasifikatorius, Vilnius: Kultūros paveldo centras, 1995.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai", http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1428 (žiūrėta 2011 01 21).

Šalutiniai terminai

medalikėlis lietuvių kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai", http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1428 (žiūrėta 2011 01 21).

ignosėlis lietuvių kalba

Kitkauskienė L., „Sakralinio pastato, jo vidaus erdvių ir liturginių reikmenų pavadinimai",Santalka, t. 16, Nr. 2, p. 138.

Termino atitikmuo užsienio kalba

devotional medal; devotional medallion anglų kalba