Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ankstyvasis mezolitas

Lietuvoje ankstyvojo mezolito laikotarpiu išskirtini šie kultūriniai kompleksai: vėlyvoji Svidrų, Kundos, Maglemosės gyvenvietės, kur dar ryškūs vėlyvojo paleolito bruožai ir palyginti menkai naudojama mikrolitinė apdirbimo technika.

Termino šaltinis (-iai):

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1629 (žiūrėta 2011 01 24).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Girininkas A.,Lietuvos archeologija. Akmens amžius, Vilnius, 2009, t. 1, p. 77.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Early Mesolithic anglų kalba

Mesolithic Europe, ed. by Geoff Bailey, Penny Spikins, Cambridge University Press, 2008, p. 163.