Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Aukštupių piliakalnis

Adresas: Tauragės rajono savivaldybė, Aukštupiai

Šalutiniai terminai

Gaidvingis lietuvių kalba