Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  senųjų rūmų laikotarpis

Šiuo Kretos meno laikotarpiu statomi dideli rūmai Knose, Feste, Malijoje. Suklesti keramika, vad. kamarės stilius – vazos puoštos stilizuotais raudonais ir baltais augaliniais ir geometriniais motyvais tamsiame fone. Taip pat tapomos freskos, kuriami juvelyriniai dirbiniai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Universalus meno žodynas: nuo seniausių laikų iki dabarties, sud. Marianne Bernhard, Kaunas: Šviesa, 1998, p. 250.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Protopalatial; Early Palace period; Old Palace period anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=Minoan&logic=AND&note=&subjectid=300020242 (žiūrėta 2010 12 10).