Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kidušo taurė

Taurė, naudojama vynui gerti per religines apeigas (vestuves) arba palaiminimui prieš šabo vakarienę. Būna įvairių formų, dažniausiai su hebrajiškais užrašais.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės kūrinių pavadinimų klasifikatorius, Vilnius: Kultūros paveldo centras, 1995.

Šalutiniai terminai

šabo taurė lietuvių kalba

Dailės kūrinių pavadinimų klasifikatorius, Vilnius: Kultūros paveldo centras, 1995.

Termino atitikmuo užsienio kalba

kiddush cup anglų kalba