Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ankstyvasis istorizmas

Imta naudoti retrospektyvias architektūros formas. Istorizmo pastatai pirmiausia pradėti statyti provincijoje – dvarai ir miestelių bažnyčios. Šiuo laikotarpiu neostilinių pastatų stilistika pynėsi su romantizmo bruožais.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dailės istorija, sud. A. Andriuškevičius, A. Butrimas ir kt., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 239.

Termino atitikmuo užsienio kalba

early historicism anglų kalba