Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Naujųjų Bokšių k.

Palenkės vaivadijoje (lenk. Nowe Boksze).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Nowe Boksze lenkų kalba