Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  etiketė

Taikomosios grafikos kūrinys: ženklas ant prekės arba jos įpakavimo, informuojantis apie prekę ir jos gamintoją.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 118.

Termino atitikmuo užsienio kalba

label anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=label&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300028730 (žiūrėta 2010 11 12).