Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ikona

Rytų krikščionių religinės tematikos paveikslas. Gali vaizduoti Dievą Tėvą, Mariją, šventuosius, Biblijos scenas, liturginius simbolius. Ikona kuriama laikantis tradicinės ikonografijos ir technologijos. Tapoma ant lentų, drobės, kartais skardos, taikoma enkaustikos, temperos, aliejinės tapybos, kartais mozaikos technika. Kartais dengiama aptaisais. Būdingas abstraktus, dažnai auksinis fonas, kartais su peizažo elementais ir daiktine atributika, pabrėžiamos linijos ir lokalios spalvos.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 160.

Termino atitikmuo užsienio kalba

icon; eikon; ikon anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=icon&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300033945 (žiūrėta 2011 01 31).