Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  pirmasis neogotikos tarpsnis

Būdingas gotikos formų kartojimas, įkvėptas romantiško žavėjimosi viduramžių kultūra. Pasireiškė architektūroje ir skulptūroje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 290.

Šalutiniai terminai

early neo-Gothic anglų kalba

Archimon, the virtual museum of religious architecture in the Netherlands, http://www.archimon.nl/history/neogothicism.html (žiūrėta 2011 07 27).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Early Gothic Revival anglų kalba

Curl, J. S., "Tudor Revival",  Encyclopedia.com, http://www.encyclopedia.com/doc/1O1-TudorRevival.html (žiūrėta 2011 07 27).