Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Antrasis Pilies kalnas

Adresas: Širvintų rajono savivaldybė, Kernavė

Šalutiniai terminai

Įgulos kalnas lietuvių kalba