Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  bizantiškojo stiliaus ankstyvasis laikotarpis

Laikotarpis nuo Konstantinopolio įkūrimo iki ikonoklastų judėjimo pradžios, kuomet Bizantija išgyveno kultūros pakilimą, sutapusį su Justinionų dinastijos valdymu (526–565 m.).

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 3, p. 268.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 67.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Early Byzantine anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=Christian&logic=AND&note=&subjectid=300106792 (žiūrėta 2010 12 10).