Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  žemės meno kūrinys

Šiuolaikinės dailės kūrinys, sukurtas dirbtinai formuojant natūralaus reljefo plotus (pagal dailininko projektą kasant griovius, karjerus, pilant pylimus, kauburius ir pan.).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 457.

Termino atitikmuo užsienio kalba

earthwork; earth art; earth sculpture; earth work; earthworks art; land art; landscape sculpture; earth sculpture anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=environmental&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300047857 (žiūrėta 2011 04 04).