Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kraštovaizdžio kūrinys

Meno kūrinys, kuriame meniniais tikslais keičiamas natūralus tam tikros teritorijos kraštovaizdis.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=landscape&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300047857 (žiūrėta 2011 05 10).

Termino atitikmuo užsienio kalba

earthwork; earth art; earth sculpture; earth work; earthworks art; land art; landscape sculpture anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=landscape&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300047857 (žiūrėta 2011 05 10).