Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Paseinių k.

Palenkės vaivadijoje (lenk. Posejny).

Šalutiniai terminai

Žagarių k. lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

Posejny lenkų kalba