Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  alšpisas

Duriamoji ietis, sukurta Vokietijoje ir Austrijoje ir naudota XV–XVI amžiuje. Alšpiso duriamasis ietigalis yra kvadratinio skerspjūvio, 1 m ar ilgesnis, mova užmautas ant apvalaus medinio koto ir pritvirtintas prie jo dviem šoninėmis juostomis. Alšpiso koto ilgis – 1,6–1,8 metro. Ietigalį nuo koto riboja perverto disko formos garda.

Termino šaltinis (-iai):

Valstybinio Kernavės kūltūrinio rezervato direkcija, 2011 11 30.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Al%C5%A1pisas (žiūrėta 2011 12 02).

Šalutiniai terminai

ylinė ietis lietuvių kalba

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Al%C5%A1pisas (žiūrėta 2011 12 02).

Termino atitikmuo užsienio kalba

ahlspiess; awl pike anglų kalba

Wikipedia, the free encyclopedia,http://en.wikipedia.org/wiki/Ahlspiess (žiūrėta 2011 12 12).