Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  neoromantizmas

Menininkų judėjimas, kai gaivinti romantizmo principai. Neoromantizmas ypač paplito Europos periferijoje, siejosi su nacionalinės savimonės brendimu ir tautinio stiliaus idėja. Rėmėsi nacionalinės istorijos refleksijomis, vietiniu folkloru ir tautodailės formomis. Tapyti idealizuoti peizažai, herojiniai praeities vaizdai, portretai. Dailėje taikytos XIX a. pab. krypčių išraiškos priemonės. Lietuvoje žymiausias atstovas K. Alchimavičius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 295.

Šalutiniai terminai

nacionalinis romantizmas, tautinis romantizmas lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 295.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Neo-Romantic; Neo-Romanticism; Neo-Romanticist anglų kalba